فراخوان تکمیل فرم اطلاعات بیمه تکمیلی برای اعضای انجمن صنفی

فراخوان تکمیل فرم اطلاعات بیمه تکمیلی برای اعضای انجمن صنفی

مشاهده

فراخوان تکمیل فرم اطلاعات بیمه تکمیلی برای اعضای انجمن صنفی

۱۲ آذر ماه ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
وبینار معرفی جرایم رایانه‌ای و نحوۀ طرح دعاوی جرایم رایانه‌ای

وبینار معرفی جرایم رایانه‌ای و نحوۀ طرح دعاوی جرایم رایانه‌ای

مشاهده

وبینار معرفی جرایم رایانه‌ای و نحوۀ طرح دعاوی جرایم رایانه‌ای

۲۵ مهرماه ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
دومین نشست مشترک انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی و شرکت فرابورس ایران

دومین نشست مشترک انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی و شرکت فرابورس ایران

مشاهده

دومین نشست مشترک انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی و شرکت فرابورس ایران

۲۳ مهرماه ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
وبینار درست نویسی برای جذب و فروش

وبینار درست نویسی برای جذب و فروش

مشاهده

۲۱ مهر ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
اولین کنفرانس خبری یازدهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران

اولین کنفرانس خبری یازدهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران

مشاهده

اولین کنفرانس خبری یازدهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران

۱۷ مهر ماه ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
دومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند

دومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند

مشاهده

دومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند

۱۱ مهر ماه ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
تراز آزمایشی و گزارش اولیه سود و زیان انجمن صنفی

تراز آزمایشی و گزارش اولیه سود و زیان انجمن صنفی

مشاهده

تراز آزمایشی و گزارش اولیه سود و زیان انجمن صنفی

۹ مهر ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
دومین نشست انجمن صنفی و شرکت فرابورس ایران

دومین نشست انجمن صنفی و شرکت فرابورس ایران

مشاهده

دومین نشست انجمن صنفی و شرکت فرابورس ایران

۷ مهر ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
اطلاعیه انجمن در خصوص فیلتر شدن سرویس های گردشگری

اطلاعیه انجمن در خصوص فیلتر شدن سرویس های گردشگری

مشاهده

اطلاعیه انجمن در خصوص فیلتر شدن سرویس های گردشگری

۲۴ شهریور ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی با سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران

گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی با سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران

مشاهده

گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی با سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران

۷ شهریور 1397
ادامه مطلب ...
سرویس ویژه اسپید برای اعضای انجمن صنفی

سرویس ویژه اسپید برای اعضای انجمن صنفی

مشاهده

سرویس ویژه اسپید برای اعضای انجمن صنفی

۳۰ مرداد ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
سرویس ویژه بانک سپه برای اعضای انجمن صنفی

سرویس ویژه بانک سپه برای اعضای انجمن صنفی

مشاهده

سرویس ویژه بانک سپه برای اعضای انجمن صنفی

۳۰ مرداد ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
گزارش سود و زیان انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی تا پایان تیرماه ۹۷

گزارش سود و زیان انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی تا پایان تیرماه ۹۷

مشاهده

گزارش سود و زیان انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی تا پایان تیرماه ۹۷

۲۹ مرداد ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
ایین نامه مربوط به تایید دوره های آموزشی توسط انجمن صنفی

ایین نامه مربوط به تایید دوره های آموزشی توسط انجمن صنفی

مشاهده

ایین نامه مربوط به تایید دوره های آموزشی توسط انجمن صنفی

۲۸ مرداد ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
فراخوان انجمن صنفی در خصوص جذب حامی مالی

فراخوان انجمن صنفی در خصوص جذب حامی مالی

مشاهده

فراخوان انجمن صنفی در خصوص جذب حامی مالی

۲۴ مرداد ۱۳۷۹
ادامه مطلب ...
بیانیه انجمن صنفی در خصوص برگزاری یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران

بیانیه انجمن صنفی در خصوص برگزاری یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران

مشاهده

بیانیه انجمن صنفی در خصوص برگزاری یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران

۱۳ مرداد ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
بیانیه انجمن در خصوص لایجه وزارت کشور در جهت محدود استارتاپ های حمل و نقل شهری

بیانیه انجمن در خصوص لایجه وزارت کشور در جهت محدود استارتاپ های حمل و نقل شهری

مشاهده

بیانیه انجمن در خصوص لایجه وزارت کشور در جهت محدود استارتاپ های حمل و نقل شهری

۷ مرداد ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
بیانیه انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در خصوص فیلتر شدن سایت‌ها و استارتاپ‌ها توسط دولت

بیانیه انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در خصوص فیلتر شدن سایت‌ها و استارتاپ‌ها توسط دولت

مشاهده

بیانیه انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در خصوص فیلتر شدن سایت‌ها و استارتاپ‌ها توسط دولت

۱ مرداد ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
نشست مشترک بین انجمن صنفی با فرابورس ایران برگزار شد

نشست مشترک بین انجمن صنفی با فرابورس ایران برگزار شد

مشاهده

نشست مشترک بین انجمن صنفی با فرابورس ایران برگزار شد

۳۰ تیر ماه ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...