وبینار معرفی جرایم رایانه‌ای و نحوۀ طرح دعاوی جرایم رایانه‌ای


وبینار معرفی جرایم رایانه‌ای و نحوۀ طرح دعاوی جرایم رایانه‌ای

ستاره ایوبی، کارشناس ارشد حقوق و فعال حوزه حقوق استارتاپی

یکشنبه 29 مهر 97

ثبت نام و اطلاعات بیشتر :

http://ffo.ir/JarRayاخبار مرتبط

در حال حاضر خبر مرتبط با خبر جاری وجود ندارد